18.anothershit.net

Prevlaka je u geografiji uzak kopneni pojas koji spaja veće kopnene površine.[1] Suprotno značenje ovome ima tjesnac. Prevlake su pogodna mjesta za građenje kanala koji olakšavaju pomorski saobraćaj. Tako je Panamski kanal prokopan kroz Panamsku prevlaku, Sueski kanal kroz Suesku prevlaku, a Korintski kanal kroz Korintsku prevlaku.

Comments