18.anothershit.net
Insieme alla Blair House, adibita a ospitare le delegazioni in visita di Stato, e al Number One Observatory Circle, che funge da residenza per il vicepresidente degli Stati Uniti, è una delle tre residenze ufficiali più importanti in Washington D.C.
Italijani (ital. Italiani) su romanski narod, koji kao konstitutivni narod naseljava Republiku Italiju, te kao nacionalna manjina dijelove Slovenije, Hrvatske, Francuske i okolnih mediteranskih zemalja. U Švicarskoj Italijani čine treći po veličini konstitutivni narod (420.000), a kao dijaspora značajna su nacionalna komponenta u Sjedinjenim Državama (9 miliona) i Latinskoj Americi (4,2 miliona)
Slovenci su indoevropski južnoslavenski narod koji danas većinom živi u Sloveniji (oko 2 miliona), te u Tržaškoj, Goriškoj i Videmskoj pokrajini, u sjeverozapadnoj Italiji (oko 100.000), u južnoj Austriji (oko 50.000), Hrvatskoj (25.000) i Mađarskoj (oko 6000). Slovenci spadaju u grupu potomaka Južnih Slavena i njihov maternji jezik je slovenski (slovenščina)
Južni Slaveni su slavenski narodi, koji naseljavaju Balkansko poluostrvo, Panonsku niziju (zemlje sjeverno od Dunava i Save) i istočne Alpe. Južni Slaveni koji žive u Bugarskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori su većinom pravoslavci, dok su južni Slaveni koji žive u Sloveniji i Hrvatskoj većinom katolici (Hrvati, Slovenci). U Bosni i Hercegovini su zastupljene sve tri vjere: muslimani (većinski Bošnjaci), pravoslavci (većinski Srbi) i katolici (većinski Hrvati). U svijetu ukupno ima otprilike 33 miliona Južnih Slavena. Oni su istovremeno i najveća jezična grupa jugoistočne Evrope
Srbi su južnoslavenski narod koji pretežno živi na Balkanu i Panonskoj niziji. U Srbiji čine oko 83,3 % stanovništva, u Bosni i Hercegovini oko 32,7%,[4] a u Crnoj Gori 28,73 %. Navedene države imaju najveću koncentrciju srpskog stanovništva. Manji broj Srba živi u Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Rumuniji, Albaniji i Mađarskoj, kao i u raznim zemljama u dijaspori
Česi većinom žive u Češkoj, od drugih država najviše ih ima u Sjedinjenim Državama (1.474.000), Slovačkoj (59.000), Kanadi (34.000), Ukrajini (20.000), Njemačkoj (19,000), Australiji (18.000), Rumuniji (14.000), Francuskoj (14.000), Hrvatskoj (11.000), Ujedinjenom Kraljevstvu (10.000) i drugdje. Od ukupno 21 države u kojima sve žive najmanje ih je u Moldaviji (600). Svih skupa ima ih blizu 12 miliona. Česi su kršćani još od 16. vijeka
Slovaci su zapadnoslavenski narod. Broji oko 6.200.000 pripadnika, a najveći broj, njih 4.600.000, živi u Slovačkoj. Slovaka u dijaspori ima oko 1.600.000, od čega najviše u SAD-u (1.000.000) i Češkoj (300.000). Govore slovačkim jezikom koji spada u grupu indoevropskih jezika. Po vjeroispovjesti su većinom rimokatolici, a ima i znatan broj protestanata. Na današnje područje doselili su se početkom 6. vijeka
Rusini (njemački:Ruthenen, Russinen) - samonaziv za Ukrajince do 19. vijeka, u zapadnoj Ukrajini i naročito Karpatskoj Ukrajini (Zakarpatju) do 20. vijeka. Sadržaj 1 Rusini u Bosni i Hecegovini 1.1 Brojno stanje Rusina u Bosni i Hercegovin
Rumuni (rum. Români), su narod i etnička grupa koja živi uglavnom u Rumuniji. Govore rumunskim jezikom. Predstavljaju većinski narod u Rumuniji. Pripadnici rumunskog naroda su preciznije definisani putem zajedničke kulture, porijekla i maternjeg jezika, nego putem državljanstva Rumunije. Ovaj podatak se može lakše objasniti time što je Rumunija u martu 1991. godine dala zakonsku mogućnost da potomci iz druge i treće generacije imigranata dobiju državljanstvo ukoliko pokažu da tečno govore rumunski jezik i u dovoljnoj mjeri poznaju rumunsku historiju i kulturu[15]
Komunikacija predstavlja razmjenu poruka među bićima. Ovo uključuje vizualne metode, kao što su znakovni jezik, te auditorne, kao što su glas i muzika, kao i fizikalne, kao što je dodir
Rečenica je skup riječi kojim prenosimo neku obavijest, informaciju. Rečenica je osnovna obavijesna (komunikacijska) jedinica. Njeni glavni dijelovi su subjekat i predikat. Rečenice se po značenju dijele na upitne, uzvične i izjavne. Po sastavu se dijele na: proste, proširene i složene